Teduhan Kasih Melaka membantu insan yang terperangkap dengan alam penagihan

Rawatan Asas Pemulihan

Setiap klien yang diterima masuk akan melalui proses detoksifikasi, kaunseling dan saringan kesihatan di Hospital Jasin sebelum mereka menjalani program rawatan dan pemulihan asas selama 6 bulan

Kerohanian

Membina semula nilai-nilai insan positif, beragama & berbudaya

Terapi Kerja

Membina semula sikap bertanggungjawab & mengurus masa

Integrasi Sosial

Membina semula sillatrurrahim bersama keluarga & masyarakat

Jagaan Lanjutan

Khidmat Sokong Bantu untuk menjaga kebajikan & kepulihan berterusan

Dapatkan bantuan kami di talian 06-530-4048 atau Whatsapp 019-666-7605

Program kami berasaskan kaedah holistik yang lebih berkesan, yakni dengan membina semula Kesihatan Minda, Kesihatan Jasmani, Kemahiran Sosial dan Kekuatan Kerohanian. 

Pendekatan saintifik Bio-Psiko-Sosial-Spiritual ini telah membantu jutaan insan di seluruh dunia. TKM telah membantu seramai 2,000 buah keluarga di Melaka sejak tahun 2005.

Rhazali Md Jan

Pengerusi TKM

TKM bekerjasama dengan